Vår kompetens

RBS har kompetenser inom dessa områden:

  • Signalteknik
  • Banteknik
  • Svets
  • Neutralisering
  • Säkerhets- och underhållsbesiktning
  • Besiktning för ibruktagande, bana
  • SISÄ- och växelkontroll
  • Förare spärrfärd

 

Kontakt vid beställningar