Ibruktagandebesiktning Kolbäck-Strömsholm

Sträckan Kolbäck till Strömsholm har fått helt nya slipers. Samtidigt gjordes utgrävningar av plankorsningar på samma sträcka. RBS stod för ibruktagandebesiktningen, som görs innan entreprenadföretaget "lämnar tillbaka" spåret och trafiken kan börjar gå igen.

RBS0084_500px