Neutralisering Boxholm-Tranås

I början av sommaren 2017 neutraliserade RBS spåren mellan Boxholm och Tranås. Vid neutralisering säkerställs att järnvägen håller neutral temperatur, vilket är en förutsättning för att det inte ska uppstå solkurvor när lufttemperaturen stiger under sommaren. Neutraliseringen är ett viktigt arbetsmoment efter spårbyten.

RBS0027_bra_500px