Räls- och komponentbyte Alingsås-Jonsered

Personal och arbetesledning från RBS är med och slutför upprustningar av järnvägen mellan Alingsås och Jonsered. Järnvägskomponenter ska bytas ut, däribland räls, slipers och makadam. Samtidigt röjs vegetationen runt spåret. Projektet är klart 2017-08-31.

RBS0061_bra_500px